מחלקה
אזרחים ותיקים
אזרחים ותיקים
        המחלקה לאזרחים ותיקים מטפלת באזרחים ותיקים בגילאי-נשים מגיל 62 וגברים מגיל 67. המחלקה לאזרחים ותיקים נועדה להעשיר ולהרחיב את תרבות הפנאי של גילאי ה-60 פלוס, לצד הרצון לאפשר ...
E-mail: טלפון: 
אנו מעוניינים להצטרף לרשימת התפוצה על פי התקנון